Anmälan till SM i Mathantverk 2020

Anmäl dig till SM i Mathantverk 2020SM i Mathantverk arrangeras av Eldrimner, Nationellt resurscentrum för mathantverk. Tävlingen ger dig som mathantverkare möjlighet att tävla mot dig själv och andra och ger värdefull hjälp till produktutveckling. I år hålls tävlingen den 15–16 oktober, på Frösö Park Hotel i Östersund, Jämtland.


Anmälan till Svenska Mästerskapen i Mathantverk kostar 300 kr (ex moms) per tävlingsbidrag. Anmälan är bindande och avgiften faktureras för alla anmälda och godkända bidrag, även om dessa sedan inte lämnas in till tävlingen.


Du hittar tävlingsregler, kriterier och klassdefinitioner på www.eldrimner.com/SM.


En anmälan per företag. Om du tävlar med flera produkter ska alla läggas in vid samma anmälningstillfälle. Du lägger till produkter och klasser i stycket Tävlingsklasser genom att använda funktionen Lägg till.


Direkt efter att du skickat anmälan kommer du att få ett automatiskt mail som visar att anmälan registrerats. Kontrollera att du verkligen fått detta mail!


Om du har frågor gällande anmälan kontakta Catrin Heikefelt per mail catrin@eldrimner.com Or by phone number 010-225 32 32.

Anmälningsuppgifter

Ett företag/person per anmälan. Namnet som anges i detta fält kommer att användas för eventuella diplom, på resultatlista samt för fakturering.
Företagsnamn
Ex: Sveaskogens Ysteri
Org nr
Ex: 969451-7335
E-post
Ex: info@sveaskogens.se
Phonenumber
Ex: 063-1234567
Mobil
Ex: 070-1234567
Postadress
Ex: Sveavägen 1
Postnr
Ex: 12345
Postort
Ex: Sveg
Country
County
Kontaktperson namn
Ex: Sven Svensson


Tävlingsklasser

Klicka på Lägg till efter varje vald klass för att lägga till den i din anmälan. Du måste lägga till minst en klass för att kunna gå vidare.
Vill du tävla med flera produkter ska alla läggas in vid samma anmälningstillfälle.
Anmäl till klass Anmäl antal produkter
Lägg till
 
Vald klass Antal produkter