Anmälan till Öppna SM i Mathantverk 2018

Anmäl dig till Öppna SM i Mathantverk 2018Öppna SM i Mathantverk arrangeras av Eldrimner, Nationellt resurscentrum för mathantverk. Tävlingen ger dig som mathantverkare möjlighet att tävla mot dig själv och andra och ger värdefull hjälp till produktutveckling. I år hålls tävlingen den 15–17 oktober, på Högbo Bruk i Gävleborgs län.


Du hittar tävlingsregler, kriterier och klassdefinitioner på www.eldrimner.com/SM.


En anmälan per företag. Om du tävlar med flera produkter ska alla läggas in vid samma anmälningstillfälle. Du lägger till produkter och klasser i stycket Tävlingsklasser genom att använda funktionen Lägg till.


Direkt efter att du skickat anmälan kommer du att få ett automatiskt mail som visar att anmälan registrerats. Kontrollera att du verkligen fått detta mail!


Om du har frågor gällande anmälan kontakta Catrin Heikefelt per mail catrin@eldrimner.com Or by phone number 010-225 32 32.

Denna tävling är nu stängd för anmälningar.